ATEX producten

Aan het gebruik van elektrische apparatuur in EX omgevingen worden extra eisen gesteld. Dit geldt ook voor branddetectie-apparatuur en signaalgevers. Deze apparatuur moet ATEX gecertificeerd worden. ATEX hanteert verschillende zones ten aanzien van explosieveiligheid:

 Ontvlambaar medium  Aanwezigheid explosieve atmosfeer  Classificatie van ruimte
 Gassen, dampen, mist  Altijd aanwezig of vaak aanwezig voor lange periodes  Zone 0
 Soms aanwezig onder normale omstandigheden  Zone 1
 Niet aanwezig onder normale omstandigheden, maar
 kan aanwezig zijn voor korte periodes
 Zone 2
 Stof  Altijd aanwezig of vaak aanwezig voor lange periodes  Zone 20
 Soms aanwezig onder normale omstandigheden  Zone 21
 Niet aanwezig onder normale omstandigheden, maar
 kan aanwezig zijn voor korte periodes
 Zone 22

Afhankelijk van de classificatie van de ruimte kunnen sommige producten wel of niet toegepast worden.

ATEX gecertificeerde producten kunnen worden onderverdeeld in twee groepen:

  1. Intrinsiek veilige producten
  2. Explosieveilige producten

Intrinsiek veilige producten zijn zo ontworpen, dat er onder geen enkele omstandigheid voldoende energie beschikbaar is om teveel warmte of een vonk te creëren. Hierdoor kan er geen ontploffing van de explosieve atmosfeer plaats vinden. Intrinsiek veilige apparatuur wordt altijd toegepast met geschikte barriers, zodat de toegevoerde energie ook binnen deze grenzen valt. Intrinsiek veilige producten zijn goedkoper, maar alleen geschikt voor apparatuur met een laag stroomverbruik.

Explosieveilige producten zijn voorzien van één of meerdere behuizingen, waarin de elektronica opgesloten is. In het geval dat er teveel warmte of een vonk ontstaat, wordt een eventuele explosie binnen de behuizing opgevangen. Hierdoor loopt de omgeving geen gevaar. Explosieveilige producten zijn duurder, maar eenvoudiger in een systeem te plaatsen en kunnen een groter stroomverbruik hebben.

Op ATEX gecertificeerde producten zijn diverse codes aanwezig. Deze codes geven aan voor welke omgevingen en op welke manier de producten gecertificeerd zijn. Klik hier voor een overzicht van de meest gangbare codes.