Gasdetectie

Naast het detecteren van rook- en brandverschijnselen is het detecteren van brandbare en/of toxische gassen een belangrijk onderdeel van bedrijfsveiligheid. Hierbij kan gedacht worden aan het vrijkomen van explosieve gassen in bijvoorbeeld ketelhuizen of opslaghallen, maar ook aan giftige gassen die bij diverse processen vrijkomen, zoals bijvoorbeeld koolmonoxide in parkeergarages of ammoniak en koolstofdioxide bij koelinstallaties.

Voor het detecteren van dergelijke gassen zijn er twee verschillende oplossingen:

  1. Gasdetectie in combinatie met aspiratie: VESDA Sensepoint XCL Large Bore en Micro Bore
  2. Standalone gasdetectie: Sensepoint XCL (of andere Honeywell gasdetectoren) eventueel in combinatie met een gasdetectiecentrale

Gasdetectie in combinatie met aspiratie

De VESDA Sensepoint XCL Large Bore of Micro Bore gasdetector wordt geplaatst in het buizen- of slangennetwerk van het aspiratiesysteem. Het aspiratiesysteem zuigt lucht aan uit de ruimte en zorgt ervoor dat deze lucht via de gasdetector wordt geleid. In de gasdetector zit een sensor, welke een specifiek gas kan detecteren. Afhankelijk van de ingestelde waarden zal het systeem een alarm geven. Met deze alarmen kan bijvoorbeeld ventilatie ingeschakeld worden of een ontruimingssignaal gegeven worden.

Standalone gasdetectie

Bij standalone gasdetectie wordt er een gasdetector op een vaste plaats gemonteerd waar het betreffende gas gedetecteerd moet worden. De gasdetectoren kunnen afhankelijk van het type via een 4-20mA verbinding, een Modbus-verbinding of via relais gekoppeld worden met een gasdetectiecentrale, een brandmeldcentrale of andere apparatuur.

De verschillende gasdetectoren kunnen onder andere de volgende gassen detecteren, afhankelijk van de gekozen sensor:

Gas Chemische formule Meeteenheid
Koolstofmonoxide CO ppm
Koolstofdioxide CO2 % vol
Stikstofdioxide NO2 ppm
Zuurstof O2 % vol
Zwaveldioxide SO2 ppm
Waterstofsulfide H2S ppm
Waterstof H2 ppm
Waterstof H2 % LFL*
Methaan CH4 % LFL*
Propaan C3H8 % LFL*
Pentaan C5H12 % LFL*
Alcoholdampen % LFL*
Benzinedampen % LFL*
* Lower Flammable Limit

Gasdetectiecentrales

In situaties waar er alleen gedetecteerd wordt op gas en waarbij de gasdetectoren niet op bijvoorbeeld een brandmeldcentrale worden aangesloten, is het gebruik van een gasdetectiecentrale een goede manier voor het ontvangen van meldingen en het verrichten van sturingen. Afhankelijk van het aantal en type gasdetectoren zijn er verschillende mogelijkheden.

De Polygard2 centrale is geschikt voor kleine toepassing en kan via Modbus met maximaal 8 gasdetectoren verbonden worden of maximaal 3 gasdetectoren via 4-20mA.

De TouchPointPlus gasdetectiecentrale is geschikt voor middelgrote toepassingen en uitbreidbaar voor verbinding met maximaal 16 gasdetectoren.