Gasdetectie

De ICAM ECO biedt de mogelijkheid om de ICAM aspiratiesystemen uit te breiden met de mogelijkheid om gassen te detecteren. Het bestaande buizennetwerk wordt gebruikt om naast rookdeeltjes deze gassen aan te zuigen en te analyseren. Deze analyse richt zich op het detecteren van te hoge concentraties explosieve en/of giftige gassen of het gebrek aan zuurstof. Dit zorgt ervoor dat uw personeel en eigendommen optimaal beschermt zijn.

Technologie

De ICAM ECO gasdetector wordt geplaatst in het buizennetwerk van het ICAM aspiratiesysteem. Het aspiratiesysteem zuigt lucht aan uit de ruimte en zorgt ervoor dat deze lucht via de gasdetector wordt geleid. In de gasdetector zit een sensor, welke een specifiek gas kan detecteren. Afhankelijk van de ingestelde waarden, zal het systeem een (voor-)alarm geven. Met deze alarmen kan bijvoorbeeld verntilatie ingeschakeld worden of een ontruimingssignaal gegeven worden.

De ICAM ECO kan de volgende gassen (of combinaties van gassen) detecteren, afhankelijk van de gekozen sensor:

Gas Chemische formule Meeteenheid
Koolstofmonoxide CO ppm
Koolstofdioxide CO2 % vol
Stikstofdioxide NO2 ppm
Zuurstof O2 % vol
Zwaveldioxide SO2 ppm
Waterstofsulfide H2S ppm
Waterstof H2 ppm
Waterstof H2 % LFL*
Methaan CH4 % LFL*
Propaan C3H8 % LFL*
Pentaan C5H12 % LFL*
Alcoholdampen % LFL*
Benzinedampen % LFL*
* Lower Flammable Limit