Scorpion

In de praktijk komt het regelmatig voor dat aspiratiesystemen niet op de juiste werking gecontroleerd worden. Dit komt doordat de buizen niet bereikbaar zijn (grote hoogte, er staan goederen voor, ruimte mag niet betreden worden, verlaagd plafond, liftschachten enz.).

Scorpion® ASD van Detectortesters (No Climb Products Ltd) is een uniek systeem om aspiratiesystemen te testen. No Climb Products Ltd is het bedrijf dat ook de teststokken (Solo) ontwikkeld heeft, welke gebruikt worden door nagenoeg iedere installateur van brandmeldsystemen in Nederland.

Bij Scorpion® ASD volstaat slechts één druk op de knop om een test uit te voeren. In een ongekend snelle tijd kunnen de buizen en het aspiratiesysteem getest worden op een manier welke daadwerkelijk een functionele test is. Dit werkt zeer effectief en kostenbesparend, doordat er bijvoorbeeld geen hoogwerker, steiger of liftmonteur nodig is. Via het draagbare of vaste bedienpaneel wordt de Scorpion® geactiveerd en deze laat gedurende een vaste tijd rook vrij komen. Deze rook komt bij het laatste aanzuiggat van de aspiratiebuis en wordt door het aspiratiesysteem aangezogen. Op deze manier kan de transporttijd door de buis gecontroleerd worden. Ook is de hoeveelheid rook bij iedere test nagenoeg gelijk, waardoor ook de gevoeligheid getest wordt.

Bij het draagbare bedienpaneel wordt er één aansluitpunt per Scorpion® toegepast. Op een vast bedienpaneel kunnen maximaal 8 Scorpions® aangesloten worden. Deze kunnen ieder onafhankelijk geactiveerd worden. Per Scorpion® is voldoende inhoud aanwezig om 240 standaardtesten uit te voeren. Bij een maandelijkse test is de levensduur van het systeem dus 20 jaar.

Scorpion® is ook beschikbaar voor puntmelders en kan bijvoorbeeld toegepast worden bij melders die op lastig bereikbare plaatsen gemonteerd zijn. Dit kan zijn op grote hoogte, onder vloeren, boven plafonds of in ruimtes die normaal niet te betreden zijn. Er wordt gebruikt gemaakt van dezelfde bedienpanelen en aansluitpunten als bij de Scorpion® ASD.