Signaline LocatorPlus

De Signaline LocatorPlus is een controlemodule voor lineaire thermische detectie met een vaste aanspreektemperatuur, geschikt voor parkeergarages, natte ruimtes, roltrappen, vries– en koelcellen, ATEX omgevingen enz.

De FT-thermomaximaalkabel is een lineaire hittekabel welk een signalering geeft bij een bepaalde maximum waarde. De kabel is makkelijk te installeren en heeft een vaste alarmtemperatuur: 78°C. Bij deze temperatuur zullen de aders contact met elkaar maken. Na een brandmelding moet (een deel) van de kabel vervangen worden.

De controlemodule SLP-EN geeft via een display aan waar (op hoeveel meter) de oververhitting heeft plaatsgevonden. De SLP-EN kan werken met 2 aparte zones van ieder maximaal 1000 meter kabel per zone. De afstandsbepaling is tot op ca. 1 meter nauwkeurig. Per zone is een end-of-linemodule benodigd.

De twee zones kunnen ook gebruikt worden voor het aansturing van een blussing: de kabels moeten dan in beide in hetzelfde bewakingsgebied zijn aangebracht zodat een twee-melder afhankelijkheid gecreëerd kan worden.

De SLP-EN heeft twee alarmcontacten en twee storingscontacten zodat iedere zone separaat gemeld kan worden. De SLP-EN in combinatie met de FT-78-EN of FT-88-EN kabel en de SPL-EOL beschikt over het nieuwe EN54-28-keur.